Renart Sp. z o.o.

Renowacje Obiektów Budowlanych


Iniekcje

Dowiedz się więcej o iniekcjach przeciwwilgociowych.

Renowacje

Renowacje

Renowacje

Renowacje murów, uzupełnianie ubytków, wzmacnianie strukturalne, scalanie kolorystyczne, odsalanie, flekowanie, wymiana spoin.

Izolacje przeciwwodne

Izolacje przeciwwodne

Izolacje przeciwwodne

Hydroizolacje pionowe i poziome, iniekcje ciśnieniowe i bezciśnieniowe.

Jak powszechnie wiadomo, obiekty budowlane są wrażliwe na szkodliwe działanie wody i transportowanych przez nią soli.

Wykonana iniekcja niskociśnieniowa w trakcie zaklejania odwiertów.

Wykonana iniekcja niskociśnieniowa w trakcie zaklejania odwiertów.

Jest to problem o tyle istotny, że niewyeliminowany prowadzi do znacznego pogorszenia się stanu budowli i przyspiesza proces jej starzenia osłabiając wytrzymałość i wpływając na estetykę.

Woda gromadząca się w ścianach budynku prowadzi również do pojawienia się pleśni i grzybów, szkodliwych dla człowieka.


Gotowe rozwiązanie

Zaaplikowana iniekcja niskociśnieniowa.

Zaaplikowana iniekcja niskociśnieniowa.

Oferujemy usługi w zakresie odtworzenia przepony poziomej z wykorzystaniem iniekcji.

Rozwiązanie to, sprawdza się w przypadku wody podciąganej kapilarnie przez makropory znajdujące się w materiałach użytych do budowy budynku.

Rodzaje iniekcji

Wykonujemy iniekcje w technologi wysokociśnieniowej z wykorzystaniem preparatu krzemianowego, lub bezciśnieniowej na bazie silanów.

  • Iniekcje ciśnieniowe
  • Iniekcje bezciśnieniowe